شماره تماس : 09170163420

تعرفه ها

تعرفه ها

تعرفه های خرید بازدید (بازدید ساز)

بسته ثانیه ای  قیمت هر بازدید به ریال انتخاب نوع ip
5 ایرانی،خارجی، یا هر دو
10 ایرانی،خارجی، یا هر دو
20 ایرانی،خارجی، یا هر دو
40 6 ایرانی،خارجی، یا هر دو
60 8 ایرانی،خارجی، یا هر دو

تعرفه های خرید بازدید کننده (ارسال بازدید کننده از لینک مستقیم)

ثانیه خرید کمتر 3 میلیون تومان خرید بالاتر از 3 میلیون تومان نوع آی پی
30 تا 60 20 ریال 10 ریال سراسری
 

تعرفه های خرید بازدید گوگل (جستجوی گوگل)

بسته ثانیه ای قیمت هر بازدید به ریال انتخاب نوع ip
40 150 ایرانی،خارجی، یا هر دو